Kupujete hračky online? Ujistěte se, že přinášejí jenom zábavu!

Kupujete hračky online?

Před nákupem:

Po nákupu:

 • V závislosti na věku vašeho dítěte si hračku nejdřív dobře prohlédněte a ujistěte se, že nemá:
  • žádné malé části, které se dají od hračky lehce oddělit (zejména u dětí do 3 let)
  • žádné ostré hrany ani hroty
  • žádné dlouhé šňůry, které by se mohly zamotat okolo krku dítěte
  • žádné uvolněné, rozbité ani snadno otevíratelné prostory pro baterie
 • Pokud je to možné, hračku zaregistrujte přes internet u výrobce, abyste mohli případně obdržet bezpečnostní varování.
 • Přihlaste se k odběru informací o stažení nebezpečných výrobků z oběhu: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=newsletter.subscribe&lng=cs

Prodáváte hračky online?

 1. Ujistěte se, že u hraček pro děti mladší tří let nejsou žádné malé části.
 2. Identifkujte možná rizika a nebezpečí, která by mohl výrobek při používání představovat (včetně předvídatelného nesprávného použití).
 3. Podle potřeby nechte hračky přezkoušet na základě příslušných předpisů, norem a také jiných nebezpečí zjištěných certifikovanými a schválenými zkušebními laboratořemi.
 4. Zajistěte, aby se daly online informace zobrazit na všech zařízeních používaných k nákupu hračky.
 5. Poskytujte spotřebitelům své kontaktní informace.
 6. Poskytujte spotřebitelům jasné a snadno dostupné informace před uskutečněním transakce a před potvrzením platby:
  1. označení CE na výrobku (fotografie)
  2. hlavní vlastnosti produktu
  3. věková kategorie či věkové omezení
  4. návod k montáži a bezpečnému použití
  5. výstražné štítky
  6. obrázky a videa o hračce
  7. další informace, které bývají k dispozici v kamenném obchodě nebo na obalu hračky.
 7. Zvažte soulad s vnitrostátními (dobrovolnými) a celosvětovými systémy a normami značky důvěry.

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena