Leden: pět vzorků pohonných hmot neprošlo

(Sledování jakosti pohonných hmot v lednu 2014)

(Praha, 6. březen 2014)  V lednu bylo u čerpacích stanic podle plánu na rok 2014 odebráno 219 vzorků pohonných hmot, z nichž pět nevyhovělo požadavkům technických norem na jakost, a to jeden vzorek automobilového benzinu, 3 motorové nafty a jeden vzorek LPG pro pohon. Nejzávažnější odchylky byly zjištěny u vzorku benzinu, který mj. trojnásobně překročil limitní obsah etanolu, a u vzorku LPG s téměř dvojnásobným obsahem síry. Vzorky směsného paliva, FAME a Etanolu E-85 nebyly v lednu kontrolovány vzhledem k omezenému počtu jejich odběrních míst v tržní síti.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97) a příloha (MS-Excel 97) ke stažení:


Celá zpráva zde:

2014-03-06-tz-pohonne-hmoty-leden2014.doc (, 53,50 KB)

2014-03-06-tz-pohonne-hmoty-leden2014.xls (, 42,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena