Malé kuchyňské tepelné spotřebiče

 

Hlavní rizika

  • Tyto spotřebiče se zahřívají. Pokud nejsou řádně umístěny, mohou lidem způsobit popáleniny a zapálit materiály ve své blízkosti.
  • Nekvalitně vyrobené spotřebiče mohou způsobit vážné úrazy elektrickým proudem.

 

Klíčová sdělení

  • Přečtěte si pozorně všechna označení a vždy se řiďte návodem.
  • Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než pro jaký je určen.
  • Zakoupíte-li vadný výrobek, oznamte to vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za bezpečnost výrobků.

 

Více informací naleznete na Výstražném systému SAFETY GATE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena