Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Máte-li zájem o podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR), vyplňte prosím webový formulář a přiložte relevantní dokumenty, zejména doklad o Vašem neúspěšném pokusu o řešení sporu s podnikatelem, dále kopii smlouvy či dokladu o koupi, kopii vzájemné korespondence, kopie reklamačních protokolů apod.

Po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře bude vygenerováno a na Vaši e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úspěšném podání návrhu. Toto potvrzení prosím vlastnoručně podepište a nejpozději do 10 dnů je zašlete poštou na adresu uvedenou níže.

V případě, že máte zřízen uznávaný elektronický podpis, zašlete prosím potvrzení o podání návrhu na e-mailovou adresu oddělení mimosoudního řešení sporů s Vaším elektronickým podpisem.

Pokud máte zřízenu datovou schránku, potvrzení o podání návrhu, které obdržíte e-mailem, můžete zaslat do datové schránky České obchodní inspekce.

V případě zastoupení navrhovatele zmocněncem je nutné doložit písemnou plnou moc.

Navrhovatel

Zástupce navrhovatele

Podnikatel

Vyplnit z ARES Pokud je podnikatel z ČR, můžete vyplnit data automaticky na základě IČ

Spor

Nejprve je nutné řešit spor s podnikatelem.

Vhodnou přílohou je zejména kupní či jiná smlouva dokládající vznik smluvního vztahu, komunikace s prodávajícím nebo další relevantní dokumentace k popisu předmětu sporu.
Maximální celková velikost příloh je 10 MB, povolené typy souborů jsou - pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt.
* Takto označené položky formuláře jsou povinné.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
V případě technických problémů je možné použít formulář ve formátu PDF a zaslat jej podepsaný poštou, emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Formulář ve formátu PDF