Na Pálavském vinobraní prodejci opět šidili

(Brno, 13. září 2012) Září je měsícem slavností vína a vinobraní na mnoha místech Čech i Moravy. K místům s dlouholetou tradicí patří Mikulov, kde Pálavské vinobraní přiláká každoročně desítky tisíc lidí, návštěvníků i prodejců nejrůznější výrobků. Proto nemohou chybět ani kontrolní pracovníci ČOI, aby dohlédli na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Letos inspektoři zkontrolovali na vinobraní v Mikulově 21 prodejců a závady zjistili u 11 z nich. K nejčastějším porušením patřilo neumožnění kontroly míry podaného nápoje a její nedodržení, nesprávné účtování, neúplné údaje na dokladu o koupi, a používání úředně neověřených měřidel.  Inspektoři uložili na místě 3 příkazy a 3 blokové pokuty v celkové výši 9 000 Kč a 5 dalších prodávajících čeká správní řízení.

V pátek 7. září 2012 provedli v průběhu Pálavského vinobraní v Mikulově pracovníci Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů spadajících do dozorové pravomoci ČOI. Inspektoři zkontrolovali 21 prodejců a závady zjistili u 11 z nich (tj. 52,3 %).

K nejčastějším porušením patřilo neumožnění přeměření míry podaného nápoje, nedodržení deklarované míry nápojů, nebo váhy nabízených pokrmů, používání úředně neověřených měřidel – jeden prodávající např. používal k převážení pokrmů kuchyňské váhy a v několika případech k přeměření míry nápoje neměli prodávající k dispozici odpovídající sklo se značkou prvotního ověření, ale pouze plastové kelímky. K dalším zjištěným nedostatkům patřilo nevydání dokladu o koupi na žádost kupujícího nebo vydání dokladu bez předepsaných náležitostí. V jednom případě prodávající nesprávně účtoval – a to s rozdílem 8 Kč v neprospěch spotřebitele.

Za zjištěné nedostatky uložili inspektoři 3 příkazy na místě v celkové hodnotě 6 000 Kč, 3 blokové pokuty ve výši 3 000 Kč a návrh na zahájení správního řízení podali s pěti kontrolovanými osobami.

 


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena