Na předváděčkách se stále klame

(Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014)

(Praha, 6. květen 2014)  Ve sledovaném období se zjištěná porušení zákona o ochraně spotřebitele oproti předchozímu roku nijak zásadně nezměnila. Na předváděcích prodejních akcích byli spotřebitelé opět uváděni v omyl nepřesnými nebo nepravdivými údaji o nabízených výrobcích a zájezdech a také o podmínkách, za jakých je možné je zakoupit. Prodejci i nadále deklarovali ničím nedoložené příznivé účinky nabízených výrobků na zdraví spotřebitelů, což bylo také kvalifikováno jako užití nekalých obchodních praktik. Novými porušeními zákona bylo, že pořadatelé těchto organizovaných prodejních akcí neuváděli v pozvánce všechny povinné údaje, případně nepravdivě spotřebitele informovali o výrobcích, které budou v rámci organizované akce propagovat, nabízet, prodávat nebo poskytovat. Někteří z nich nesplnili vůči České obchodní inspekci oznamovací povinnost o pořádání akce, jiní její konání oznámili, avšak akci neuskutečnili. V průběhu 186 kontrol zjistili inspektoři ČOI nedostatky ve 120 případech. Právní moci nabylo v 1. čtvrtletí celkem 42 pokut za téměř 4,5 milionu Kč, další desítky správních řízení o uložení pokuty ještě probíhají. Při rozhodování o výši pokut je vždy zohledňována míra společenské nebezpečnosti porušení zákona a také dopad na spotřebitele.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-05-06-tz-kontroly-predvadecich-akci-1q2014.doc (, 57,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena