Některé požární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

(Praha, 29. srpen 2014) Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním trhu, a to na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Podnět obsahoval závažné podezření, že některé typy dveří, u nichž výrobce deklaruje požární odolnost, ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují. ČOI následně provedla kontrolu u výrobců a distributorů. Po provedené kontrole dokumentace k výrobkům byly v prodejní síti odebrány vzorky požárních dveří a podrobeny za přítomnosti hasičů a inspektorů zkouškám požární odolnosti (simulace požáru) v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a.s. Výsledek všechny přítomné zaskočil, neboť tři typy výrobků ze 4 odebraných nevyhověly a potvrdilo se podezření hasičů, a tím i oprávněnost jejich podání. Po dalších zkouškách, které byly zaměřeny na materiálové složení požárních dveří, bylo s výrobci nevyhovujících požárních dveří zahájeno správní řízení k přijetí ochranných opatření. Následně bude vedeno řízení o uložení sankce. „U tří ze čtyř výrobků trvalo prohoření dveří místo 30 minut pouze čtvrtinu času, což nestačí v případě vypuknutí požáru k evakuaci osob a dalším opatřením zabraňujícím šíření požáru v objektu,“ upřesnil výsledky zkoušek na tiskové konferenci Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. „Česká obchodní inspekce vyhodnotila
3 typy nevyhovujících požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečné
stavební výrobky a vede řízení o přijetí opatření, kterým výrobcům ukládá zákaz uvádění těchto výrobků na trh, okamžité stažení již uvedených výrobků z trhu a zpětné převzetí výrobků od spotřebitelů,“ informoval o přijatých opatřeních ČOI Bezecný.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-08-29-tz-pozarni-dvere.doc (, 54,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena