Další dozorové orgány

A kam se tedy máte obrátit?

 

 

  • Při nespokojenosti s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací či s kvalitou poštovních služeb
    Spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s poskytováním služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, se mohou obracet na Český telekomunikační úřad, který je pověřen kontrolou dodržování kvality a prosazováním transparentnosti cen poskytovaných služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb včetně rovného přístup k nim. Úřad rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny či kvality služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb, dohlíží na používání poctivých obchodních praktik, které nejsou vůči spotřebiteli nekalé, agresivní či klamavé, např. uvádění nepravdivých údajů, nebo zamlčení některých údajů ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací nebo základních poštovních služeb a přijímá podněty a stížnosti ze strany spotřebitelů k této problematice.

 

  • Byly Vám účtovány příliš vysoké poplatky nebo úroky z půjčené finanční částky? Spor s poskytovatelem spotřebitelského úvěru může vyřešit pouze soud či finanční arbitr, popřípadě rozhodce, byla-li platně sjednána rozhodčí smlouva.

 

  • Pokud nesouhlasíte s rozúčtováním nákladů spojených s bydlením: Rozhodnutí sporu o úměrné výši nákladů na tepelnou energii, vytápění, teplou užitkovou vodu nebo nákladů na vodné a stočné přísluší opět soudu – podrobnější informace na stránkách veřejného ochránce práv.

 

 

  • Pokud se ve Vašem případě jedná o podpis smlouvy s podnikatelem, která obsahuje rozhodčí doložku: Od 1. 4. 2012 zákon stanoví, že rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv (tj. smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem), musí být sjednána samostatně, a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná.
    V těchto případech lze tedy podat běžnou žalobu k soudu a odkázat přitom na neplatnost takto sjednané rozhodčí smlouvy.
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena