Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 1. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 23. 1. 2019 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 7625/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE ve formátu PDF) dne 23. 1. 2019 – čj. ČOI 7762/19/0100.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena