Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43011/19/0100) týkající se poskytnutí přístupu k organizačnímu řádu ČOI.

 Žadateli byla kopie příslušného dokumentu – organizační řád – poskytnuta elektronicky dne 2. 4. 2019 – čj. ČOI 44170/19/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena