Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 10. 5. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 10. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2016 na žádost týkající se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46628/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 4. 2016 – čj. ČOI 50702/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena