Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 7. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 7. 2018 na žádost týkající se řízení se společností Envona.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83112/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající řízení se společností Envona.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formě PDF) dne 29. 6. 2018 – čj. ČOI 83189/18/0100.  

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena