Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 2. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 1. 2016 na žádost týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6627/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 1. 2016 – čj. ČOI 10495/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena