Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 30. 1. 2019 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 11137/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů o uložení pokuty, které byly vydané v roce 2017 a nabyly právní moci v roce 2018 u společnosti Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR a Tesco Franchise Stores ČR. Vzhledem k tomu, že stejné informace byly žadateli již poskytnuty v odpovědi na jeho žádosti v prosinci 2018 čj. ČOI 164725/18/0100, bylo v odpovědi na novou žádost poskytnuto dodatečné vysvětlení k předcházející odpovědi.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 1. 2019 – čj. ČOI 12546/19/0100

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena