Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 1. 2022 – čj. ČOI 11283/22/0100  týkající se sankcí uložených společnosti MALL.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  datovou schránkou dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 13431/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena