Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 4. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 3. 2016 na žádost týkající se platů a odměn  ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 31725/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů a odměn ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI  v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 29. 3. 2016 – čj. ČOI 36558/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena