Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 3. 2022 – čj. ČOI 39031/22/0100  týkající se šetření sporů v oblasti time-share. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 5. 4. 2022Šetření  – čj. ČOI 40971/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena