Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 13. 2. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 13. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí vydaných ČOI specifikovaných na základě ID sankce a ID kontroly. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12053/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí vydaných ČOI specifikovaných na základě ID sankce a ID kontroly.  Žadatel zaslal devět ID sankce a k nim se vztahující ID kontrol. Na jejich základě byla v systémech ČOI vyhledána odpovídající rozhodnutí, která po jejich anonymizaci byla žadateli poskytnuta.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 3. 2. 2017 – čj. ČOI 14918/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena