Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 13. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 4. 2018 na žádost týkající se likvidace padělků.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 38176/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se likvidace padělků. Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty – příkaz k propadnutí výrobků a kopie protokolu o zničení.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 3. 4. 2018 – čj. ČOI 43889/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena