Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 13. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 69449/22/0100  týkající se  kontroly e-shopu Zenkys.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 6. 2022 – čj. ČOI 73613/22/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena