Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (čj. ČOI 125332/21/2700) týkající se sdělení, zdali diskriminace zákazníka spočívající ve dvojích cenách za prodej parkovací karty na parkovišti v majetku města pro občany a pro úředníky města, spadá do věcné působnosti České obchodní inspekce. Žadateli bylo sděleno, že v případném podání je potřeba  popsat konkrétní případ, který  bude nutné posoudit a vyhodnotit, zdali se skutečně jedná o protiprávní jednání spadající do věcné působnosti ČOI nebo jiného orgánu (např. krajského úřadu). Informace byla žadateli zaslána elektronicky  dne 7. 10. 2021 – čj. ČOI 127133/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena