Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 14. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 5. 2018 na žádost týkající se vyřízení jeho podání (stížnosti).   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 55556/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení jeho podání (stížnosti).

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 5. 2018 – čj. ČOI 59349/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena