Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 14. 9. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 14. 9. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 105651/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI v letech 2012 – 2016 podala v roce 2014 jednu žalobu.  Odpověď byla žadateli  poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 – čj. ČOI 109963/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena