Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123114/21/0100 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí, které vydala Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát za posledních 5 let za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 10. 2021 –  čj. ČOI 125951/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena