Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 17. 10. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 17. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 10. 2016 na žádost týkající se čerpacích stanic, kde byl odebrán vzorek paliva LPG pro kontrolu jakosti prodávaných pohonných hmot za uplynulých 12 měsíců (tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122386/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se čerpacích stanic, kde byl odebrán vzorek paliva LPG pro kontrolu jakosti prodávaných pohonných hmot za uplynulých 12 měsíců (tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016).Žadateli byl poskytnut přehled čerpacích stanic, kde byl v požadovaném období odebrán vzorek paliva LPG.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 5. 10. 2016 – čj. ČOI 128830/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena