Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 17. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14191/22/0100  týkající se kontrol a uložených sankcí u subjektů spol. HP Tronic. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 11. 2. 2022 – čj. ČOI 16480/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena