Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 17. 3. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 17. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se informací a písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 25515/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora. Žádost byla částečně odmítnuta, a to v části, které se týkají kopií písemností vztahujících se k personální oblasti.
Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne 3. 3. 2017 – čj. ČOI 31892/17/0100. 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena