Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 17. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 55289/19/0100) týkající se kontrol tlakových lahví na výrobu šlehačky.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 5. 2019 – čj. ČOI 58346/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena