Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 12. 2020 (čj. ČOI 170955/20/0100) týkající se kontrol restaurací v Českých Budějovicích v době nouzového stavu. Žadatel požadoval informaci o důvodech a účelu kontroly, co bylo kontrolováno, datum zahájení a datum ukončení kontroly. Žadateli bylo sděleno, že v době nouzového stavu bylo v roce 2020 v Českých Budějovicích kontrolováno 10 subjektů provozujících restaurace na základě kompetencí daných zákonnými  ustanoveními (zákon o ČOI, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně zdraví, zákon o kontrole aj.), popis kontroly u každého subjektu, datum zahájení a ukončení kontroly. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 1. 2021 – čj. ČOI 171961/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena