Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 18. 4. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 18. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 4. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35859/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 4. 2016 – čj. ČOI 40182/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena