Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 4. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 4. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44737/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
Žadateli bylo sděleno, že v příslušné věci vydal v únoru 2017 Inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina rozhodnutí o uložení sankce, proti kterému podal účastník řízení včasné odvolání. Následně Inspektorát předal spis odvolacímu orgánu, jímž je Ústřední inspektorát ČOI v Praze, který v současné době o odvolání rozhoduje. Vzhledem k tomu, že správní řízení není ukončeno, nelze rozhodnutí žadateli poskytnout. Povinný subjekt je však připraven, po ukončení správního řízení a po nabytí právní moci rozhodnutí, požadovaný dokument žadateli poskytnout. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 4. 2017 – čj. ČOI 49593/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena