Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 5. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63898/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení 17-05-19-ui- coi ve formátu PDF)  dne 10. 5. 2017 – čj. ČOI 64114/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena