Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 19. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96344/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a způsobu, jak kontroly probíhají. Žadateli byl poskytnut přehled sankcí s datem kontroly a ID kontroly, tak jak požadoval a dále mu byla poskytnuta informace o průběhu kontrol tohoto zákona a jak jsou sankce ukládány.    

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 8. 2019 – čj. ČOI 101318/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena