Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 7. 2021 (čj. ČOI 99037/21/0100) týkající se počtu podnětů, které podala spol. Mojmír Klas, s.r.o. na Českou obchodní inspekci ve věci kotvicích zařízení a zdali tato podání byla opodstatněná. Žadateli bylo sděleno, že uvedeným subjektem byla podána dvě podání a obě byla vyhodnocena jako neopodstatněná.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 13. 8. 2021 – čj. ČOI 101786/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena