Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 11. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 21. 11. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 11. 2016 na žádost týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 142894/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se mimosoudního řešení sporů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF a ZDE ve formátu xlx.) dne 11. 11. 2016 – čj. ČOI 146654/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena