Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 3. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 21. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21724/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 7. 3. 2016 – čj. ČOI 26074/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena