Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 2. 2022 – čj. ČOI 29013/22/0100  týkající se počtu správních řízení vedených v posledních pěti letech za používání nekalých obchodních praktik a to za neoprávněné používání značky jakosti nebo jiného obdobného značení a počtu pokut uložených v souvislosti s klamáním v oblasti ceny nebo kvality.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 33036/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena