Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62541/20/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ČOI podle § 7c zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci včetně rozhodnutí vydaných v této souvislosti v odvolacím řízení, případně i rozhodnutí vydaných soudy ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutím vydaným ÚI ČOI, a to   za období od r. 2007 do dne doručení žádosti. Žadateli byly požadované dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 5. 2020 – čj. ČOI 62752/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena