Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 4. 2021 (čj. ČOI 59995/21/0100) týkající se počtu kontrol a uložených sankcí spol. Aures Holdings, a.s. (dříve AAA Auto International, a.s.). Žadateli bylo sděleno, že bylo od roku 2015 do současnosti provedeno 52 kontrol, z toho 11 kontrol se zjištěním v celkové výši 1 416 000 Kč. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 5. 2021 – čj. ČOI 61818/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena