Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138403/19/0100 ze dne 31. 10. 2019 týkající se uložení sankcí za neoprávněné použití ekoznačky od roku 2008 do současnosti.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 11. 2019 – čj. ČOI 144335/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena