Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 11. 2020 (čj. ČOI 153162/20/0100) týkající se aktualizovaných informací k osobním ochranným pomůckám a udělení povolení k jejich uvedení na trh. Žadateli byl poskytnut aktualizovaný přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Vzhledem k tomu, že bylo nutné soustředit informace ze všech inspektorátů ČOI, byla dne 1. 12. 2020 lhůta pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI prodloužena.   
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 11. 12. 2020 – čj. ČOI 157616/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena