Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci poskytnutou dne 14. 2. 2019 na žádost týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 16688/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. Žadateli byly požadované informace poskytnuty v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 14. 2. 2019 – čj. ČOI 18140/19/0100.  

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena