Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14208/22/0100  týkající se sankcí uložených v letech 2019 – 2021 za porušení ust. § 54 odst. 4 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody a informaci o tom, která řízení v uvedené oblasti byla ukončena domluvou či upuštěním od sankce.  Žadateli byly informace poskytnuty ve formě excelové tabulky s přehledem 813 pokut uložených v požadovaném období. Dále bylo žadateli poskytnuto 33 anonymizovaných dokumentů (protokolů o kontrole, příkazů či rozhodnutí) k řízením ukončeným domluvou či napomenutím v požadované oblasti. Odpověď byla poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 15. 2. 2022 – čj. ČOI 16710 /22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena