Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 6. 20

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 6. 2018 na žádost týkající se počtu a data podaných podnětů na společnost žadatele.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74881/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu a data podaných podnětů na společnost žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 6. 2018 – čj. ČOI 75503/18/0100.  

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena