Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2022 – čj. ČOI 76948/22/0100  týkající se zaslání dokumentů k řízení za diskriminaci. Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty a odpověď zaslána v elektronicky datovou schránkou dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 77048/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena