Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 23. 6. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 6. 2021 (čj. ČOI 73970/21/0100) týkající se kontroly u společnosti Trio Zlín OOPP, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti byla zahájena kontrola v lednu tohoto roku a byly zjištěny nedostatky ve vydaných EU prohlášení ke kontrolovanému výrobku. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 16. 6. 2021 – čj. ČOI 80312/21/0100.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena