Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 23. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 23. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 8. 2016 na žádost týkající se prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95209/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažené ZDE ve formátu PDF) dne 18. 8. 2016 – čj. ČOI 102185/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena