Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 23. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 8. 2017 na žádost týkající se uložených pokut v souvislosti se slibem usnadnění výhry ve hrách založených na náhodě.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 8. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 104693/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut v souvislosti se slibem usnadnění výhry ve hrách založených na náhodě.  

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 21. 8. 2017 – čj. ČOI 109991/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena