Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se kontroly v hotelu Premier.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129838/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly v hotelu Premier.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 130017/18/0100.  

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena