Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele o jmenování na služební místo podle § 28 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144463/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele o jmenování na služební místo podle § 28 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 14. 11. 2017 – čj. ČOI 147442/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena